Oden HR logo

Du bryr dig om människor
Det gör vi med


Oden HR kombinerar kraftfulla HR-verktyg och effektiva processer med tidsrapportering, dokumenthantering, rekrytering, projektstyrning och mer i en komplett end-to-end-lösning i molnet eller on-premise. Oden HR är anpassat för offentlig sektor såväl som börsnoterade bolag som kräver hög säkerhet och flexibla integrationsmöjligheter. Analysera, optimera och var proaktiv i ditt arbete med Oden HRs kraftfulla HR-analytics.

Oden logo
Resurskort

Resurskort

All information om din personal

På resurskortet hittar du all information du behöver såsom kontaktinformation, adresser, ICE, arbetsperioder, kompetenser, erfarenheter, journaler och dokument. Du kan också anpassa informationen du vill visa.

HR-analytics

HR-Analytics

Jobba proaktivt och smart

Hur ser det ut med lönerna på företaget inom olika områden? Hur ser våra marginaler ut? Vilka är sjuka mycket? Hur kan vi optimera vår rekryteringsprocess? Oden HR har all information du behöver och lätta verktyg för att se den.

Hugin AI

Hugin AI

Hugin hjälper dig på vägen

Få hjälp av vår inbyggda AI-lösning, korpen Hugin! Tänk dig att du kan ha en konversation med en dygnet runt tillgänglig assistent som kan hela din personaldata, alla era dokument & policies, gällande kollektivavtal. Byggs just nu i Oden HR med marknadens främsta AI-experter.

Kompetenskartläggning

Kompetens­kartläggning

Bättre koll på er kompetens

Oden HR har information om alla anställdas kompetens, rapporterad tid, deras projekt, uppgifter samt allt som hänt genom deras anställning. Därför blir det enkelt att utvärdera kunskap på individ och organisationsnivå.

GDPR & On Premise

GDPR & On Premise

Optimerat för offentlig sektor

Oden följer inte bara GDPR utan gör det även enkelt för användare utan teknisk kompetens att göra detsamma och vårt moderbolag är ISO 27001 certifierat. Vi kan dessutom hjälpa er snabbt att komma igång - kontakta oss och låt oss berätta mer om hur ni kan avropa från något av Chas Visual Managements ramavtal.

Time reporting

Tidrapportering

Rapportera enkelt i mobilen

Oden HRs tidrapportering är kopplat direkt mot alla anställda, projekt och din affärsdata. Rapportera enkelt och snabbt via mobil-appen för iOS och Android.

Allt på samma plats

Allt på samma plats

Alla verktyg, all information

Oden HR samlar alla verktyg du behöver för ditt personalarbete. När alla verktyg är på samma plats slipper du hoppa runt. Med all information på samma plats så kan du använda Oden HRs HR-analytics för att förbättra för både dig och dina kollegor.

HR-processer & journal

HR-processer & journal

Kontinuerlig uppföljning

Flexibel hantering av processer såsom onboarding, offboarding och medarbetarsamtal i systemet. Skapa egna mallar för just era processer. Enkel och smidig journalföring med krypterade journalinlägg.

Rekrytering

Rekrytering

Integrerad rekrytering

Med Oden HR kan du enkelt använda det medföljande webb-formuläret och lägga det på din sajt och börja samla in ansökningar direkt in i Oden HR. Utvärdera, journalför och anställ direkt in i Oden HR.

Optimerat för offentlig sektor

Oden HR är anpassat till de höga kraven som finns på systemstöd för offentlig sektor. Vi skapar trygghet och smidig personaladministration genom att samla all personaldata i ett användarvänligt gränssnitt med stora möjligheter till behörighetsstyrning.

Alla verktyg du behöver

Integrerade verktyg som talar med varandra

Oden HR knyter samman din verksamhet och sammanställer data ifrån HR-verktyg, rekrytering och tidrapportering i samma system vilket öppnar upp möjligheter för insikter, analys och pro-aktivt HR-arbete via Oden HRs Business Intelligence-funktioner. Att samla sin persondata på ett och samma ställe är även det en stor fördel när det kommer till datasäkerhet och GDPR.


tool icon

Profilkort

Vad vill du veta?

För varje person i ditt företag så finns en komplett profil med allt du kan tänkas behöva.

Här finns inte bara kontaktuppgifter, bankuppgifter, adresser, ICE-kontakter, journaler, dokument och allt det självklara. I Oden HR finns även den anställdes jobbansökan och hela rekryteringsprocess. Tack vare att Oden HRs helhetstänk även innefattar tidsrapportering finns information om alla projekt och uppgifter som personen rapporterat tid på, vilka tekniker den använt i vilken utsträckning, total arbetad tid och så vidare. Allt samlat, allt strukturerat och tillgängligt.

Profile 1

EXEMPEL-FEATURES

 • Komplett logg över alla händelser i personens företagshistoria.
 • Journalföring.
 • Dokumenthantering.
 • Konfidentiella krypterade journal-inlägg och dokument.
 • Kunskapsinventering – utbildningar, certifikat och erfarenhet.
 • Kudos-funktion – uppmuntra dina kollegor!
 • In-case-of-emergency kontaktinformation.
 • Nödlista för alla anställda med ICE-kontakter, address, senast rapporterad tid o.s.v.
 • och mer…
tool icon

Lönehantering & statistik

Översikt och hantering av löner

Få kontroll och översikt över dina anställdas löner. Oden HR håller komplett historik över alla löner vilket tillsammans med den rapporterade tiden ger dig möjligheten att faktiskt se vad specifika projekt i praktiken kostar.

KOMPLETT LÖNEHISTORIK

Oden HR ger dig möjligheten att se komplett lönehistorik och med en söker och stabil periodiserings-modell så säkerställs att alla siffror stämmer exakt även historiskt vilket ger möjlighet till spännande analyser. Du kan definiera olika nivåer baserat på rapporterad tid som kan guida dig i när det är dags för nästa lönesamtal.

LÖNEANALYS OCH STATISTIK

Med alla anställdas löner tillhands i Oden HR kan du enkelt ta fram hur lönesituationen ser ut just nu och hur den utvecklats över tid, totalt i organisationen eller för specifika grupper, personer eller demografi. Att skapa egna uträkningar och formler är enkelt genom att dra och släppa mätvärden i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

salary 1
tool icon

Tidrapportering

Få koll på tid, kostnad och intäkt

Det är få som tycker tidsrapportering är speciellt roligt. Därför har vi satsat mycket energi och resurser på att få till en tidrapportering som känns snabb, enkel och tydlig. I Oden HR kan du enkelt se vilka uppgifter du kan rapportera på, sen är det bara att dra och släppa dina timmar ut i kalendern.

Tidrapport 1

GE DEN ANSTÄLLDE HELA BILDEN

Tack vare att Oden HR även har tillgång till den anställdes lön så kan man direkt i tidrapporteringsgränssnittet se lönen, semestern och pensionen ticka upp för varje timme som dras in, allt för att uppmuntra folk till att rapportera oftare, vilket snabbare ger dig mer korrekt data.

EVENT-PLANERING OCH FÖDELSEDAGAR

I tidrapporteringskalendern kan man lägga till företagsevent med RSVP direkt i kalendern där folk rapporterar sin tid, visa födelsedagar, konfigurerbara helgdagar o.s.v.

TIDSRAPPORTERING I MOBILEN

Odens mobil-app för såväl iOS som Android möjliggör enkel och snabb tidrapportering i mobilen. Begär mer tid på en uppgift direkt ifrån appen, lås din månad och få en översikt över rapporterad tid.

Tidrapport 2

PÅMINNELSER

Man kan enkelt ställa in en påminnelse om att rapportera varje dag vid en viss tid..

KONTAKTLISTA TILL DINA KOLLEGOR

Eftersom Oden HR har tillgång till kontaktuppgifterna till alla i företaget, varför inte göra den tillgänglig i appen? Här kan du direkt få kontaktuppgifter till dina kollegor och lägga till dem i din telefonbok med ett tryck.

tool icon

Projekthantering

Planera, hantera, kontrollera

I Oden HR så finns alla de projekt som dina kollegor rapporterat tid på så att du enkelt kan ha full koll på rapporterad tid, deadlines, leveranser och eventuella underkonsulter. Eftersom Oden HR har koll på lönerna så kan du enkelt se marginaler och andra ekonomiska aspekter på dina projekt

PROGRESS PÅ PROJEKT I REALTID

Att ha full koll på dina projekt i Oden HR är enkelt. Se hur mycket av din budget som rapporterats upp och säkerställ att ni levererar i tid! Det går även att dra ut detaljerade rapporter om varje projekts progress och status.

projekt 1

DOKUMENTHANTERING OCH AVTAL PER PROJEKT

Dela projektrelaterade dokument med dina kollegor och knyt upp viktig information till projektet för att enkelt kunna hitta det i efterhand.

HANTERA PROJEKT-RESURSER, LEVERANSER OCH UPPGIFTER

Projekten i Oden HR kan delas upp i delleveranser och du kan knyta resurser och cleara tid på ett enkelt sätt. Resurser kan enkelt begära mer tid på uppgifter när de rapporterar tid.

tool icon

Rekrytering

Integrerad rekrytering

Med Oden HR kan du enkelt använda det medföljande webb-formuläret och lägga det på din sajt och börja samla in ansökningar direkt in i Oden HR. Granska inkommande ansökningar, skriv journaler och följ dina rekryters process. Under tiden genereras data som sedan kan hjälpa dig att optimera dina rekryteringsflöden.

Rekrytering 1

INKOMMANDE ANSÖKNINGAR

Oavsett hur du jobbar med inkommande ansökningar idag så kommer Oden HR vara ett verktyg som kan guida dig genom rekryteringsprocessen. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy formuläret och dess design utefter dina önskemål.

LÄTTANVÄNT REKRYTERINGSVERKTYG

Granska dina rekryteringar direkt i Oden HR och ladda ner CV, skriv journaler och följ progressen hela vägen fram till anställning. Men processen slutar inte där, rekryteringen kan direkt omvandlas till en anställd, som snabbt kan börja logga in och rapportera tid.

tool icon

Dokumenthantering

Rätt dokument på rätt plats

I Oden HR kan du enkelt dra och släppa dokument för att ladda upp dem till en person eller ett projekt.

dokument 1

DELA DOKUMENT MED KOLLEGOR

Att dela dokument med sina chefer eller med resten av organisationen är enkelt och tydligt visualiserat i Oden HR.

VAR SAK PÅ SIN PLATS

Istället för att lägga alla dokument i en hög någonstans, varför inte koppla dem till rätt person eller projekt? I Oden HR kopplas alla dokument till rätt sak.

METADATA

Det är enkelt att lägga på relevant metadata på uppladdade filer och dokument. Om det är ett avtal så kan du fylla i avtalets längd, beskrivning, typ o.s.v. Allt för att enklare få en bra översikt på vilka dokument som är vad.

SÄKERHET OCH KRYPTERING

Känsliga dokument kan du lägga bakom en speciell access som kräver extra autentisering. Dessa dokument krypteras och går inte att komma åt på något sätt utan rätt access.

tool icon

Helpdesk

Ärendehantering för hr-frågor

Helpdesk är ett ärendehanteringssystem för HR-frågor integrerat med Oden HR. Här loggar dina anställda in via Oden HR och kan skapa ärenden och ställa frågor direkt till HR-personer.

Helpdesk 1
Helpdesk 2

ÄRENDEHANTERING OCH UPPFÖLJNING

Anställda kan skapa ärenden som HR-personer sedan kan följa upp. När ärendet är avklarat så markeras det som behandlat. Enkelt att se tidigare ärenden.

FAQ - HANTERA VANLIGA FRÅGOR ENKELT

HR-personer kan själva identifiera ofta återkommande frågor i Helpdesk och lägga in dessa i FAQ'n för att undvika att besvara samma ärenden om och om igen.

KOMMUNICERA DIREKT VIA HELPDESK

För varje ärende så kommunicerar man med den anställde direkt via Helpdesk så att konversationen blir kopplad till ärendet och så att historik finns.

tool icon

Sociala funktioner

Nå ut till era anställda

tool icon

Skräddarsydd access

Kontroll och GDPR

Oden HR har ett väldigt flexibelt rättighetssystem där man kan skapa rättighetsgrupper och ställa rättigheter på en detaljerad nivå för att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt information och funktioner, en hörnsten i hanterandet av personuppgifter.

Permissions
tool icon

Sök och analys

Datan finns, och verktygen för att se den

I Oden HRs mångsidiga översiktsvyer så kan man enkelt söka, filtrera och hitta information om i princip vad som helst om dina anställda.

Resource overview

ODEN HR VET ALLT

Eftersom Oden HR har relevant data om alla anställda inklusive lön, roll, kunskap, rekrytering och rapporterad tid finns det fantastiska möjligheter att söka, hitta, segmentera och analysera.

MED TID SOM DIMENSION

En unik funktion i resursöversikten är att använda tid som en dimension när man söker. Man kan enkelt får fram komplex information som “Vilka personer inom ett viss lönespann hade vi inom denna rollen i september för två år sedan?”. För detta urvalet kan man sedan direkt i vyn se relevanta KPI:er och även en komplett tidslinje för specifika attribut som tex. vilka roller en specifik person haft över tid.

tool icon

Business intelligence

Analysera och optimera

Oden HR är inte bara ett kompetent HR-system utan det stora värdet kommer ifrån faktumet att all data som mats in i systemet finns tillgängligt för analys via våra kraftfulla Business Intelligence-verktyg.

statistic tool 1
statistic tool 2

Vi har jobbat hårt med att få dessa funktioner enkla och överskådliga eftersom vi tror att dessa insikter som går att få inte enbart ska vara tillgängliga för specialister.

DRA OCH SLÄPP MÄTVÄRDEN

I Oden HR kan du dra och släppa mätvärden för att skapa enkla eller avancerade formler som beskriver vad du vill se. Det kan vara så enkelt som lågstadiematematik, hela vägen upp till avancerade analyser med mängder av mätvärden och filter.

FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID ELLER I TABELLFORM

Du kan se förändringar av mätvärden över en tidsaxel eller se specifika värden i tabellform allt ligger endast några få klick bort.

SKAPA RAPPORTER

Det är enkelt att både skapa rapporter on-the-fly eller spara och ta fram tidigare skapade rapporter som intresserar dig.

MÄTVÄRDEN OCH KPI:ER I REALTID

Alla mätvärden använder sig av den data som redan finns i Oden HR vilket innebär att den alltid finns tillgänglig och alltid uppdaterad, du kan se i realtid hur dessa förändras.

FILTRERA MÄTVÄRDEN

Genom att använda filter på Oden HRs mätvärden så kan man enkelt filtrera fram delmängder av data, tex. olika demografier eller data knutet till ett speciellt projekt eller aktivitet. Varje mätvärde har i praktiken mängder av olika möjligheter för att ta fram de värden som du är intresserad av.

statistic tool 3

HÅLL KOLL PÅ RAPPORTERAD TID

Med översikts-vyerna så kan du få en insikt i hur tid rapporterats för dina anställda. Hur mycket som rapporterats på olika typer av projekt / aktiviteter, hur mycket sjukfrånvaro ifrån olika grupper av personer eller en specifik individ.

statistic tool 4
tool icon

Hugin AI

Hugin hjälper dig på vägen

Få hjälp av vår inbyggda AI-lösning, korpen Hugin!

hugin ai

Hugin AI hjälper dig

Tänk dig att du kan ha en konversation med en dygnet runt tillgänglig assistent som kan hela din personaldata, alla era dokument och policies. Som kan plocka fram statistik eller lämpliga personer för en uppgift, eller resonera med dig gällande en tilltänkt omorganisation, onboarding-process eller kompetensutveckling.


Byggs just nu i Oden HR av vårt AI-team.

tool icon

Funktionslista

De mest använda funktionerna

PERSONALINFORMATION

 • Komplett logg över alla personliga händelser
 • Automatiskt genererade loggposter samt manuellt införda
 • Inventering / loggning av utförda utbildningar och certifikat
 • Journalföring inklusive krypterade konfidentiella inlägg
 • Kunskapsförteckning / taggar
 • Onboarding
 • Fullständig tidslinje av erfarenhet, automatiskt genererat samt CV-händelser innan anställningen
 • Profilbilder
 • Profilbilds-galleri över alla anställda
 • In-case-of-emergency kontakter
 • Nödlista vid nödfall med relevant information
 • Kontaktuppgifter och länkar till LinkedIN och liknande
 • Hemadress och adress till nuvarande arbetsplats/projekt kopplat till tidsrapporteringssystemet
 • Bank och finansiell information
 • Specifikation av karriärsmål
 • Mentorskaps-program
 • Se förändringar av specifika attribut på en tidslinje i resursöversikten

SOCIALA FUNKTIONER

 • Shoutouts - Skicka mass-meddelanden till alla som visas i tex. när man tidsrapporterar
 • SMS - Stöd för att skicka mass-SMS till alla - Oden HR har redan allas telefonnummer
 • Komplett kontaktinformation för alla anställda
 • Kudos funktion - Ge uppmuntran till dina kollegor
 • Event-planering med RSVP direkt i tidrapporterings-kalendern

DOKUMENTHANTERING

 • Dokument direkt knutna till personer eller projekt
 • Konfidentiella krypterade dokument med extra autentisering t.ex. sjukintyg och liknande
 • Dela dokument med överordnade samt hela organisationen
 • Metadata på alla dokument, beskrivningar, datum o.s.v.

REKRYTERING

 • Online formulär som tar in ansökningar direkt in i Oden HR
 • Ansökningar taggas med kunskaps-taggar
 • Granska och processa ansökningar i Rekryterings-modulen
 • Journalföring på varje rekryteringsprocess
 • Systemet visar om personen ansökt förut och vägleder till tidigare ansökan
 • Start-datum och uppsägningsperiod
 • Eventuellt löneanspråk
 • Profilbilder, CV'n och andra dokument
 • Marknads-matchning – hur väl anpassad är rekryteringens kompetens matchat emot marknaden
 • Rekommenderad av – Om det är en intern-rekrytering. Bra för statistik och ev. rekryteringsbonusar
 • Ansvarig rekryterare – Tilldela olika ansökningar till olika rekryterare
 • Sök och filter i CV-databasen för att hitta kompetens som tidigare ansökt

RÄTTIGHETSSTYRNING

 • Fullkomligt konfigurerbart
 • Skapa egna rättighetsgrupper
 • Ställ in accessen för de olika grupperna på en detaljerad nivå
 • Oden HR använder en additiv metod, en person kan tillhöra flera olika rättighetsgrupper

PROJEKTHANTERING

 • Tidsöversikt av clearad och rapporterad tid
 • Möjlighet att lägga in faktiskt geografisk plats för projektet
 • Projektdokument
 • Delleveranser
 • Möjlighet att blanda interna resurser med underkonsulter i samma projekt
 • Backlog med uppgifter och estimerad tid
 • Uppgiftsfördelning mellan resurser
 • Översikt av rapporterad tid och lönekostnader för specifika projekt och personer
 • Generera projektrapport i PDF med detaljerade uppgifter om rapporterad tid, delleveranser och kostnader
 • Tidsbestämda delleveranser eller tidsbestämda projekt som styr hur resurser kan rapportera
 • Anställda kan begära mer tid på ett projekt direkt i Oden HR

TIDRAPPORTERING

 • Enkelt drag-n-drop tidsrapportering
 • Tid är direkt kopplad till ett specifikt projekt eller en aktivitet i Oden HR
 • Lås tidsrapporteringen månadsvis för att säkerställa eventuella fakturor, löner o.s.v.
 • Månadssummering med rapporterad tid, frånvaro, pension, semester o.s.v.
 • Mängder av statistik och mätvärden finns för rapporterad tid
 • Kollegors födelsedagar direkt i tidsrapporteringskalendern
 • Rapportera snabbt och enkelt i mobilen med Oden Reports appen för iOS och Android
 • Event-planering direkt i kalendern

LÖNER

 • Fullständig lönehistorik
 • Periodiserad lönemodell säkerställer historisk data
 • Retroaktiva förändringar av lön möjligt
 • Lönenivåer - håll koll på ackumulerad arbetad tid samt kommande lönesamtal
 • Avancerad löneanalys via Business Intelligence-funktioner
 • Ta fram exakt lönekostnad per projekt och person kopplat till tidrapporteringen

BUSINESS INTELLIGENCE

 • Kostnadskontroll och Lönekontroll via Oden HRs översiktsvyn
 • Kontroll och inventering av frånvaro
 • Skapa rapporter som sparas i systemet så att de går att uppdatera efter hand
 • Avancerade filter av mätvärde möjliggör delmängder av resultatet
 • Vilka mätvärden som helst över tid eller tabellform
 • Realtids-mätvärden och KPI:er som är lätta att göra och följa upp

SÖK

 • Snabb global sök över allting i hela systemet
 • Lättillgänglig resurs-sök filtrerad på de vanligaste attributen
 • Avancerad person-sök och filter via Resursöversikten
 • Sök baserat på arbetsroll, avdelning, kön, lön och så vidare
 • Sök baserat på vad personer haft för olika attribut vid olika tidpunkter

HELPDESK

 • Ärendehantering
 • Kommunikation direkt i ärendet
 • Historik av tidigare ärenden
 • FAQ

API

 • Välutvecklat API med möjlighet att läsa och skriva emot Oden HR
 • Möjliggör alla möjliga typer av integrationer
 • Utförlig dokumentation
 • oAuth autensiering
tool-icon

Profilkort Vad vill du veta?

tool-icon

För varje person i ditt företag så finns en komplett profil med allt du kan tänkas behöva.

Här finns inte bara kontaktuppgifter, bankuppgifter, adresser, ICE-kontakter, journaler, dokument och allt det självklara. I Oden HR finns även den anställdes jobbansökan och hela rekryteringsprocess. Tack vare att Oden HRs helhetstänk även innefattar tidsrapportering finns information om alla projekt och uppgifter som personen rapporterat tid på, vilka tekniker den använt i vilken utsträckning, total arbetad tid och så vidare. Allt samlat, allt strukturerat och tillgängligt.

Profile 1

EXEMPEL-FEATURES

 • Komplett logg över alla händelser i personens företagshistoria.
 • Journalföring.
 • Dokumenthantering.
 • Konfidentiella krypterade journal-inlägg och dokument.
 • Kunskapsinventering – utbildningar, certifikat och erfarenhet.
 • Kudos-funktion – uppmuntra dina kollegor!
 • In-case-of-emergency kontaktinformation.
 • Nödlista för alla anställda med ICE-kontakter, address, senast rapporterad tid o.s.v.
 • och mer…
tool-icon

Lönehantering & statistik Översikt och hantering av löner

tool-icon

Få kontroll och översikt över dina anställdas löner. Oden HR håller komplett historik över alla löner vilket tillsammans med den rapporterade tiden ger dig möjligheten att faktiskt se vad specifika projekt i praktiken kostar.

KOMPLETT LÖNEHISTORIK

Oden HR ger dig möjligheten att se komplett lönehistorik och med en söker och stabil periodiserings-modell så säkerställs att alla siffror stämmer exakt även historiskt vilket ger möjlighet till spännande analyser. Du kan definiera olika nivåer baserat på rapporterad tid som kan guida dig i när det är dags för nästa lönesamtal.

LÖNEANALYS OCH STATISTIK

Med alla anställdas löner tillhands i Oden HR kan du enkelt ta fram hur löne-situationen ser ut just nu och hur den utvecklats över tid, totalt i organisationen eller för specifika grupper, personer eller demografi. Att skapa egna uträkningar och formler är enkelt genom att dra och släppa mätvärden i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.

salary 2
tool-icon

Tidrapportering Få koll på tid, kostnad och intäkt

tool-icon

Det är få som tycker tidsrapportering är speciellt roligt. Därför har vi satsat mycket energi och resurser på att få till en tidrapportering som känns snabb, enkel och tydlig. I Oden HR kan du enkelt se vilka uppgifter du kan rapportera på, sen är det bara att dra och släppa dina timmar ut i kalendern.

Tidrapport 1

GE DEN ANSTÄLLDE HELA BILDEN

Tack vare att Oden HR även har tillgång till den anställdes lön så kan man direkt i tidrapporteringsgränssnittet se lönen, semestern och pensionen ticka upp för varje timme som dras in, allt för att uppmuntra folk till att rapportera oftare, vilket snabbare ger dig mer korrekt data.

EVENT-PLANERING OCH FÖDELSEDAGAR

I tidrapporterings-kalendern kan man lägga till företagsevent med RSVP direkt i kalendern där folk rapporterar sin tid, visa födelsedagar, konfigurerbara helgdagar o.s.v.

TIDSRAPPORTERING I MOBILEN

Odens mobil-app för såväl iOS som Android möjliggör enkel och snabb tidrapportering i mobilen. Begär mer tid på en uppgift direkt ifrån appen, lås din månad och få en översikt över rapporterad tid.

Tidrapport 2

PÅMINNELSER

Man kan enkelt ställa in en påminnelse om att rapportera varje dag vid en viss tid..

KONTAKTLISTA TILL DINA KOLLEGOR

Eftersom Oden HR har tillgång till kontaktuppgifterna till alla i företaget, varför inte göra den tillgänglig i appen? Här kan du direkt få kontaktuppgifter till dina kollegor och lägga till dem i din telefonbok med ett tryck.

tool-icon

Projekthantering Planera, hantera, kontrollera

tool-icon

I Oden HR så finns alla de projekt som dina kollegor rapporterat tid på så att du enkelt kan ha full koll på rapporterad tid, deadlines, leveranser och eventuella underkonsulter. Eftersom Oden HR har koll på lönerna så kan du enkelt se marginaler och andra ekonomiska aspekter på dina projekt

PROGRESS PÅ PROJEKT I REALTID

Att ha full koll på dina projekt i Oden HR är enkelt. Se hur mycket av din budget som rapporterats upp och säkerställ att ni levererar i tid! Det går även att dra ut detaljerade rapporter om varje projekts progress och status.

projekt 1

DOKUMENTHANTERING OCH AVTAL PER PROJEKT

Dela projekt-relaterade dokument med dina kollegor och knyt upp viktig information till projektet för att enkelt kunna hitta det i efterhand.

HANTERA PROJEKT-RESURSER, LEVERANSER OCH UPPGIFTER

Projekten i Oden HR kan delas upp i delleveranser och du kan knyta resurser och cleara tid på ett enkelt sätt. Resurser kan enkelt begära mer tid på uppgifter när de rapporterar tid.

tool-icon

Rekrytering Integrerad rekrytering

tool-icon

Med Oden HR kan du enkelt använda det medföljande webb-formuläret och lägga det på din sajt och börja samla in ansökningar direkt in i Oden HR. Granska inkommande ansökningar, skriv journaler och följ dina rekryters process. Under tiden genereras data som sedan kan hjälpa dig att optimera dina rekryteringsflöden.

Rekrytering 1

INKOMMANDE ANSÖKNINGAR

Oavsett hur du jobbar med inkommande ansökningar idag så kommer Oden HR vara ett verktyg som kan guida dig genom rekryteringsprocessen. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy formuläret och dess design utefter dina önskemål.

LÄTTANVÄNT REKRYTERINGSVERKTYG

Granska dina rekryteringar direkt i Oden HR och ladda ner CV, skriv journaler och följ progressen hela vägen fram till anställning. Men processen slutar inte där, rekryteringen kan direkt omvandlas till en anställd, som snabbt kan börja logga in och rapportera tid.

tool-icon

Dokumenthantering Rätt dokument på rätt plats

tool-icon

I Oden HR kan du enkelt dra och släppa dokument för att ladda upp dem till en person eller ett projekt.

dokument 1

DELA DOKUMENT MED KOLLEGOR

Att dela dokument med sina chefer eller med resten av organisationen är enkelt och tydligt visualiserat i Oden HR.

VAR SAK PÅ SIN PLATS

Istället för att lägga alla dokument i en hög någonstans, varför inte koppla dem till rätt person eller projekt? I Oden HR kopplas alla dokument till rätt sak.

METADATA

Det är enkelt att lägga på relevant metadata på uppladdade filer och dokument. Om det är ett avtal så kan du fylla i avtalets längd, beskrivning, typ o.s.v. Allt för att enklare få en bra översikt på vilka dokument som är vad.

SÄKERHET OCH KRYPTERING

Känsliga dokument kan du lägga bakom en speciell access som kräver extra autentisering. Dessa dokument krypteras och går inte att komma åt på något sätt utan rätt access.

tool-icon

Helpdesk Ärendehantering för hr-frågor

tool-icon

Helpdesk är ett ärendehanteringssystem för HR-frågor integrerat med Oden HR. Här loggar dina anställda in via Oden HR och kan skapa ärenden och ställa frågor direkt till HR-personer.

Helpdesk 1
Helpdesk 2

ÄRENDEHANTERING OCH UPPFÖLJNING

Anställda kan skapa ärenden som HR-personer sedan kan följa upp. När ärendet är avklarat så markeras det som behandlat. Enkelt att se tidigare ärenden.

FAQ - HANTERA VANLIGA FRÅGOR ENKELT

HR-personer kan själva identifiera ofta återkommande frågor i Helpdesk och lägga in dessa i FAQ'n för att undvika att besvara samma ärenden om och om igen.

KOMMUNICERA DIREKT VIA HELPDESK

För varje ärende så kommunicerar man med den anställde direkt via Helpdesk så att konversationen blir kopplad till ärendet och så att historik finns.

tool-icon

Sociala funktioner Nå ut till era anställda

tool-icon
tool-icon

Skräddarsydd access Kontroll och GDPR

tool-icon

Oden HR har ett väldigt flexibelt rättighetssystem där man kan skapa rättighetsgrupper och ställa rättigheter på en detaljerad nivå för att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt information och funktioner, en hörnsten i hanterandet av personuppgifter.

Permissions
tool-icon

Sök och analys Datan finns, och verktygen för att se den

tool-icon

I Oden HRs mångsidiga översiktsvyer så kan man enkelt söka, filtrera och hitta information om i princip vad som helst om dina anställda.

Resource overview

ODEN HR VET ALLT

Eftersom Oden HR har relevant data om alla anställda inklusive lön, roll, kunskap, rekrytering och rapporterad tid finns det fantastiska möjligheter att söka, hitta, segmentera och analysera.

MED TID SOM DIMENSION

En unik funktion i resursöversikten är att använda tid som en dimension när man söker. Man kan enkelt får fram komplex information som “Vilka personer inom ett viss lönespann hade vi inom denna rollen i september för två år sedan?”. För detta urvalet kan man sedan direkt i vyn se relevanta KPI:er och även en komplett tidslinje för specifika attribut som tex. vilka roller en specifik person haft över tid.

tool-icon

Business intelligence Analysera och optimera

tool-icon

Oden HR är inte bara ett kompetent HR-system utan det stora värdet kommer ifrån faktumet att all data som mats in i systemet finns tillgängligt för analys via våra kraftfulla Business Intelligence-verktyg.

statistic tool 1
statistic tool 2

Vi har jobbat hårt med att få dessa funktioner enkla och överskådliga eftersom vi tror att dessa insikter som går att få inte enbart ska vara tillgängliga för specialister.

DRA OCH SLÄPP MÄTVÄRDEN

I Oden HR kan du dra och släppa mätvärden för att skapa enkla eller avancerade formler som beskriver vad du vill se. Det kan vara så enkelt som lågstadiematematik, hela vägen upp till avancerade analyser med mängder av mätvärden och filter.

FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID ELLER I TABELLFORM

Du kan se förändringar av mätvärden över en tidsaxel eller se specifika värden i tabellform allt ligger endast några få klick bort.

SKAPA RAPPORTER

Det är enkelt att både skapa rapporter on-the-fly eller spara och ta fram tidigare skapade rapporter som intresserar dig.

MÄTVÄRDEN OCH KPI:ER I REALTID

Alla mätvärden använder sig av den data som redan finns i Oden HR vilket innebär att den alltid finns tillgänglig och alltid uppdaterad, du kan se i realtid hur dessa förändras.

FILTRERA MÄTVÄRDEN

Genom att använda filter på Oden HRs mätvärden så kan man enkelt filtrera fram delmängder av data, tex. olika demografier eller data knutet till ett speciellt projekt eller aktivitet. Varje mätvärde har i praktiken mängder av olika möjligheter för att ta fram de värden som du är intresserad av.

statistic tool 3

HÅLL KOLL PÅ RAPPORTERAD TID

Med översikts-vyerna så kan du få en insikt i hur tid rapporterats för dina anställda. Hur mycket som rapporterats på olika typer av projekt / aktiviteter, hur mycket sjukfrånvaro ifrån olika grupper av personer eller en specifik individ.

statistic tool 4
statistic tool 5
tool-icon

Hugin AI Hugin hjälper dig på vägen

tool-icon

Få hjälp av vår inbyggda AI-lösning, korpen Hugin!

Hugin ai

Hugin AI hjälper dig

Tänk dig att du kan ha en konversation med en dygnet runt tillgänglig assistent som kan hela din personaldata, alla era dokument och policies. Som kan plocka fram statistik eller lämpliga personer för en uppgift, eller resonera med dig gällande en tilltänkt omorganisation, onboarding-process eller kompetensutveckling.


Byggs just nu i Oden HR av vårt AI-team.

tool-icon

Funktionslista De mest använda funktionerna

tool-icon

PERSONALINFORMATION

 • Komplett logg över alla personliga händelser
 • Automatiskt genererade loggposter samt manuellt införda
 • Inventering / loggning av utförda utbildningar och certifikat
 • Journalföring inklusive krypterade konfidentiella inlägg
 • Kunskapsförteckning / taggar
 • Onboarding
 • Fullständig tidslinje av erfarenhet, automatiskt genererat samt CV-händelser innan anställningen
 • Profilbilder
 • Profilbilds-galleri över alla anställda
 • "In case of emergency"-kontakter
 • Nödlista vid nödfall med relevant information
 • Kontaktuppgifter och länkar till LinkedIN och liknande
 • Hemadress och adress till nuvarande arbetsplats/projekt kopplat till tidsrapporteringssystemet
 • Bank och finansiell information
 • Specifikation av karriärsmål
 • Mentorskaps-program
 • Se förändringar av specifika attribut på en tidslinje i resursöversikten

SOCIALA FUNKTIONER

 • Shoutouts - Skicka mass-meddelanden till alla som visas i tex. när man tidsrapporterar
 • SMS - Stöd för att skicka mass-SMS till alla - Oden HR har redan allas telefonnummer
 • Komplett kontaktinformation för alla anställda
 • Kudos funktion - Ge uppmuntran till dina kollegor
 • Event-planering med RSVP direkt i tidrapporterings-kalendern

DOKUMENTHANTERING

 • Dokument direkt knutna till personer eller projekt
 • Konfidentiella krypterade dokument med extra autentisering t.ex. sjukintyg och liknande
 • Dela dokument med överordnade samt hela organisationen
 • Metadata på alla dokument, beskrivningar, datum o.s.v.

REKRYTERING

 • Online formulär som tar in ansökningar direkt in i Oden HR
 • Ansökningar taggas med kunskaps-taggar
 • Granska och processa ansökningar i Rekryterings-modulen
 • Journalföring på varje rekryteringsprocess
 • Systemet visar om personen ansökt förut och vägleder till tidigare ansökan
 • Start-datum och uppsägningsperiod
 • Eventuellt löneanspråk
 • Profilbilder, CV'n och andra dokument
 • Marknads-matchning – hur väl anpassad är rekryteringens kompetens matchat emot marknaden
 • Rekommenderad av – Om det är en intern-rekrytering. Bra för statistik och ev. rekryteringsbonusar
 • Ansvarig rekryterare – Tilldela olika ansökningar till olika rekryterare
 • Sök och filter i CV-databasen för att hitta kompetens som tidigare ansökt

RÄTTIGHETSSTYRNING

 • Fullkomligt konfigurerbart
 • Skapa egna rättighetsgrupper
 • Ställ in accessen för de olika grupperna på en detaljerad nivå
 • Oden HR använder en additiv metod, en person kan tillhöra flera olika rättighetsgrupper

PROJEKTHANTERING

 • Tidsöversikt av clearad och rapporterad tid
 • Möjlighet att lägga in faktiskt geografisk plats för projektet
 • Projektdokument
 • Delleveranser
 • Möjlighet att blanda interna resurser med underkonsulter i samma projekt
 • Backlog med uppgifter och estimerad tid
 • Uppgiftsfördelning mellan resurser
 • Översikt av rapporterad tid och lönekostnader för specifika projekt och personer
 • Generera projektrapport i PDF med detaljerade uppgifter om rapporterad tid, delleveranser och kostnader
 • Tidsbestämda delleveranser eller tidsbestämda projekt som styr hur resurser kan rapportera
 • Anställda kan begära mer tid på ett projekt direkt i Oden HR

TIDRAPPORTERING

 • Enkelt drag-n-drop tidsrapportering
 • Tid är direkt kopplad till ett specifikt projekt eller en aktivitet i Oden HR
 • Lås tidsrapporteringen månadsvis för att säkerställa eventuella fakturor, löner o.s.v.
 • Månadssummering med rapporterad tid, frånvaro, pension, semester o.s.v.
 • Mängder av statistik och mätvärden finns för rapporterad tid
 • Kollegors födelsedagar direkt i tidsrapporteringskalendern
 • Rapportera snabbt och enkelt i mobilen med Oden Reports appen för iOS och Android
 • Event-planering direkt i kalendern

LÖNER

 • Fullständig lönehistorik
 • Periodiserad lönemodell säkerställer historisk data
 • Retroaktiva förändringar av lön möjligt
 • Lönenivåer - håll koll på ackumulerad arbetad tid samt kommande lönesamtal
 • Avancerad löneanalys via Business Intelligence-funktioner
 • Ta fram exakt lönekostnad per projekt och person kopplat till tidrapporteringen

BUSINESS INTELLIGENCE

 • Kostnadskontroll och Lönekontroll via Oden HRs översiktsvy
 • Kontroll och inventering av frånvaro
 • Skapa rapporter som sparas i systemet så att de går att uppdatera efter hand
 • Avancerade filter av mätvärde möjliggör delmängder av resultatet
 • Vilka mätvärden som helst över tid eller tabellform
 • Realtids-mätvärden och KPI:er som är lätta att göra och följa upp

SÖK

 • Snabb global sök över allting i hela systemet
 • Lättillgänglig resurs-sök filtrerad på de vanligaste attributen
 • Avancerad person-sök och filter via Resursöversikten
 • Sök baserat på arbetsroll, avdelning, kön, lön och så vidare
 • Sök baserat på vad personer haft för olika attribut vid olika tidpunkter

HELPDESK

 • Ärendehantering
 • Kommunikation direkt i ärendet
 • Historik av tidigare ärenden
 • FAQ

API

 • Välutvecklat API med möjlighet att läsa och skriva emot Oden HR
 • Möjliggör alla möjliga typer av integrationer
 • Utförlig dokumentation
 • oAuth autensiering

Utvecklat av Europas
bästa arbetsgivare

European Business Awards 2016/17

När det kommer till HR så vet vi vad vi pratar om. Oden HR och Oden Business Intelligence designas, utvecklas och driftas i Sverige av oss på Chas Visual Management. Vi blev 2017 utsedda till årets arbetsgivare i Europa i den prestigefyllda tävlingen European Business Awards. Vi använder Oden HR och Oden dagligen i vår egen verksamhet.

Läs mer om oss på Chas

I molnet eller hos dig

Det är din data, du bestämmer

Oden HR är en av väldigt få lösningar på denna nivå som erbjuds som en smidig moln-lösning men även ”on-premise” vilket innebär att du själv kan drifta Oden HR på dina egna servrar. Moln-lösningen är det enklare alternativet då vi tar hand om allt tekniskt så som säkerhet, backups, underhåll och performance.

cloud or on-premise

Oändliga möjligheter

Väx, anpassa, integrera och skapa med Oden HR

Oden HR är en flexibel lösning och anpassar sig efter era behov för att alltid kunna erbjuda de verktyg och möjligheter ni behöver, hela vägen upp till en enterprise-nivå. Det finns mängder av verktyg, integrationer och appar som kan integrera emot Oden HRs avancerade API.

Phones

Appar

Smidiga verktyg

Den mycket omtyckta tidsrapporterings-appen finns tillgänglig direkt för iOS och Android och det finns många andra möjligheter att expandera Oden HR med appar och integrationer.

Boxes

Skalbarhet

Dynamiskt och uppgraderingsbart

Oden HR är en del av Oden Business Intelligence och går enkelt att uppgradera för att få fler verktyg och möjligheter. Vår dynamiska licensieringsmodell säkerställer att du aldrig betalar mer än för det du faktiskt behöver.

Tv with API

API-integrationer

Integrera och skapa

Vårt API ger dig möjligheten att skapa vilken påbyggnad som helst till Oden HR så som mobil-appar, desktops eller andra verktyg som integrerar med Oden HR. Våra design & utvecklings-team kan anlitas för att göra dina idéer till verklighet.

Navigera osäker terräng

Med Oden HR som beslutstöd

Vi tror att din organisation fullkomligt spricker av potential och förbättringsmöjligheter. Men hur vet du vilka beslut du ska ta för att navigera denna osäkra terräng med så många variabler och rörliga delar? Oden HR knyter samman ditt företag och använder sig av realtids KPI:er och mätvärden för att ge dig det beslutsstödet du behöver för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Oden HR hjälper dig att fokusera på det som verkligen betyder något och det som verkligen ger värde.

Connect the dots 1
Connect the dots 2

Kontakta oss!

Låt oss berätta hur Oden HR kommer kunna hjälpa er

Om detta låter det minsta intressant, kontakta oss! Vi svarar gärna på frågor och berättar mer än gärna mer om hur Oden HR kan hjälpa dig. Vi kan komma och visa upp systemet hos dig eller så är du välkommen till oss!

contact person image
Affärsutvecklare
Jesper Lejfjord
container for large images
close icon